rules

ท่านสมาชิกจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
Username และ Password ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านสมาชิกจะต้องรักษาไว้เป็นความลับและทางทีมงาน  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีมีการกระทำใดๆใน Username ของท่าน
ท่านสมาชิก ผู้เป็นเจ้าของ Username เป็นผู้มีสิทธิ์ในการทำรายการทางการเงิน แก้ไขเปลียนแปลง ข้อมูลภายใน Username นั้นได้แต่เพียงผู้เดียว
ท่าน สมาชิก ผู้เป็นเจ้าของ Username สามารถทำรายการฝากถอนได้โดยเบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัญชี ที่ท่านลงทะเบียนกันทางทีมงานเท่านั้น กรณีท่านสมาชิกต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัญชีสามารถทำได้โดยการ แจ้งพนักงานที่หน้าเว็บไซต์ หรือ SMS เบอร์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้แล้ว
ท่านสมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเครดิตในบัญชีของท่านก่อนการเดิมพัน
ในกรณีอัพเครดิตเกินจริง ท่านสมาชิกต้องแจ้งให้ทางทีมงาน   ทราบทันที มิฉะนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนทุกกรณี
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลให้กับท่านเจ้าของ Username เท่านั้นและข้อมูลของท่านสมาชิกที่ได้สมัครไว้กับทางเว็บจะเป็นความลับของบริษัท
ในกรณีที่ทางเว็บตรวจพบว่ามีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น,บอท หรือเข้าข่ายทุจริต ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้เล่น และการตัดสินใจของทางเว็บถือเป็นที่สิ้นสุด